Weather Update: Tues 23 Feb 2021

0
502
Satellite image taken 7am Tuesday 23 February 2021

 

5am Tuesday 23 Feb 2021. The Samoa Meteorological Service 5am weather update maintains heavy rain, flood, wind and marine warnings for Samoa as well as a high surf a d coastal flood advisory for all of Samoa:

PUBLIC & MARINE SEVERE WEATHER INFORMATION NUMBER NINE (A09) FOR SAMOA
ISSUED BY THE SAMOA METEOROLOGICAL DIVISION AT 5:00 AM
TUESDAY 23rd FEBRUARY 2021.

The active convergence zone continues to affect Samoa with heavy persistent rainfall and strong gusty winds. Hence, flooding and landslide are highly likely to prone areas. The system is predicted to linger over the forecast zone until tomorrow, maintaining heavy rainfall with strong Northwesterly winds of 45-55 kph. High waves and swells of 3-3.5m impacts all coastal and open waters. Since strong winds are moving closer, waves and swell activities may exceed 4 metres later today. Therefore, Wind Advisory is now upgraded to a Warning. Coastal Flood Advisory is now in effect as well for coastal low-lying areas alongside with Advisories and Warnings already given out.

Potential Impacts:
Heavy downpours with poor visibility, gusty winds, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, pooling near roadsides and waterways. Very rough seas and high surf with possible coastal flooding to exposed locations. River overflows and landslides.

(The next severe weather information will be issued at 5:00 pm.)

Satellite image taken 7am Tuesday 23rd February 2021

FA’AMATALAGA O UIGA LOULOUĀ OLE TAU NUMERA IVA (A09) MO LAUFANUA & GATAIFALE O SAMOA.
FA’AMAUINA E LE OFISA O LE VA’AI-TAU I LE ITULA E 5:00 I LE TAEAO NEI
ASO LUA 23 FEPUARI 2021

FA’AMALOSIA:
LAPATA’IGA O TIMUGA MAMAFA
LAPATA’ĪGA MO ‘ŌGASAMI
LAPATA’IGA O LŌLŌGA
LAPATA’IGA O SAVILI MALOLOSI
FAUTUAGA MO GALU FAFATI MAUALULUGA
FAUTUAGA O LOLOGA I NOFOAGA TŪ MATĀFAGA

O se vaega fa’atupula’ia o fetaiā’iga o savili ma timuga o lo’o tumau pea ona a’afia ai le Atunu’u i timuga mamafa fa’aumiumiloa ma savili e malosi le fa’ata’uta’u, ma ua maualuga ai le mā’aleale o nofoaga e a’afia-gofie i lologa fa’apea ele’ele solo. O lea uīga loulouā o le tau o le ā iai pea i luga o le Atunu’u ma fa’atūmauina ai le mamafa o timuga fa’apea savili e malolosi o le La’ito’elau (savili mai Matu-i-Sisifo) e 45-55 kilomita i le itula aga’i atu ile aso ā taeao. O galu ma āuma e 3-3.5 mita le maualuluga o lo’o a’afia ai gataifale ma ogasami ta’alaelae uma o Samoa. Talu ai ona o le lata mai o savili malolosi, e fa’amoemoe o le ā fa’atupula’ia ai fo’i le maualuluga o galu ma āuma, ma e ono o’o atu ai ile 4 mita i se taimi o le asō. O nei tulaga ua alagatatau ai le fa’amalosia ai nei o Lapata’iga o Savili Malolosi fa’apea Fautuaga o Lologa i Nofoaga Tū Matāfaga Maualalalo fa’atasi ai ma Fautuaga ma Lapata’iga o lo’o iai nei.

A’afiaga mo le Atunu’u:
E mamafa timuga ma e puaoa, e malolosi le fa’ata’uta’u o savili i timuga, e mase’ese’e ma puaoa auala i nofoaga maualuluga, ma e lolovaia nofoaga i tafatafāala. E matuā sousou le sami ma fafati maualuluga galu ma e iai lologa i nofoaga tu matafaga maualalalo. E tatafe vaitafe ma e iai ele’ele solo i nofoaga e a’afia-gofie.

(O le isi fa’amatalaga o uīga loulouā o le tau ole‘ā tu’uina atu i le itula e 5:00 i le afiafi)

Satellite image taken 7am Tuesday 23 February 2021