Samoa Met says its Still a Tropical Disturbance

0
218
Satellite photo of Samoa 2pm 17 Feb 2020

Latest Weather Report from Samoa Met Office issued 1pm 17 Feb 2020:

A deep low pressure system lies within the vicinity of Samoa. Most of the strong winds and heavy rain impacted Tutuila early this morning. Tropical Disturbance 07F remains near Tuvalu approximately 1347km from Samoa. The active cloud band and strong to gusty winds will likely impacted Samoa later today into tonight as the active band of clouds and deep convections will slightly drift southward over the Samoan islands.

However, TD07F is still forecast to move southeast towards the island is highly likely to develop into a Tropical Depression within the next 24-48hours with low to moderate potential to develop into a Tropical cyclone.

Heavy rain with strong and gusty wind will affect the forecast zone tonight until Wednesday. Rough seas and developing high swells.

Potential Impacts:
Heavy downpours with poor visibility, strong and gusty winds with flying objects, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, strong river outflow and landslides, pooling near roadsides and waterways. Strong currents as well as rough seas and coastal inundation.

LAPATA’IGA Timuga Mamafa – Heavy Rain WARNING
LAPATA’IGA Savili Malolosi – Wind WARNING
LAPATA’IGA Lologa – Flood WARNING
FAUTUAGA Lologa Nofoaga tu Matafaga – Coastal Flooding Advisory
FAUTUAGA Paopao & Alia Fagota – Small Craft & Alia Boats Advisory

—————–

O vaega fa’atupulaia o peau māmā o le ‘ea o loo iai nei i luga o Samoa. O savili malolosi ma timuga mamafa na aafia ai le motu o Tutuila ile vaveao nei. O Ta’aviliga Vaivai o Matagi 07F o loo iai nei e tusa ma le 1347km mai i Samoa. O nei uīga loulouā o le tau o le a aafia ai le Atunuu i timuga mamafa faapea savili malolosi ma fa’ata’uta’u i le po ā nanei.

O le Ta’aviliga 07F o lo’o tumau pea lona auala e pei ona fuafuaina, e aga’i mai i Saute-i-Sasa’e. E ono fa’atupula’ia lona malosi ma avea ma ta’aviliga o matagi malolosi i le isi 24-48 itula o lumana’i, ae maualalo pea le avanoa e ono avea ai ma Matagi Afā .

O timuga ma savili malolosi o le ā tumau pea ona a’afia ai le atunu’u i le po nei aga’i atu i le aso Lulu. O le sami e sousou ma āuma e fa’atupula’ia.

A’afiaga mo le Atunu’u:
E mamafa timuga ma e puaoa, e malolosi ma fa’ata’uta’u savili ma e ono felelei solo meafaitino, e mase’ese’e ma puaoa auala i nofoaga maualuluga, e malolosi le tatafe o vaitafe ma e ono iai ele’ele solo, e lolovaia nofoaga i tafāala ma vaega e a’afia gofie fa’apea alavai. E a’ave ma tatafe au ma sousou fo’i le sami.

******************************