Talatala Manino e le Minisita le Tāua o le Polōketi, ma Aiaiga Totino e ao ona Silafia e Fono Fa’avae Ta’itasi

0
233

Tusia: Pesetā Tusiga Taofiga.

E lē mafai ona fa’amatu’u atu e le Mālō tauala atu i le Matāgaluega o Tinā ma Tama’ita’i, Atina’e o Nu’u ma Agafeso’ota’i ma le Matāgaluega o Tupe, vaegātupe ta’itasi o le Polōketi Miliona mo so’o se Itumālō Palota, pe afai e lē manino ma fa’amaonia uma vaevaega ma le fa’asoaina o le ulua’i miliona sa tu’uina atu.

Don’t miss out on Easter Specials at SSAB!

O lea faiga, ia mautinoa ai, le leai o se gaioiga e ono fa’aāoga sesē ai seleni ua tu’uina atu e le Mālō, e atia’e ai Itumālō ta’itasi.

O so’o se atina’e lava po’o se fuafuaga ua fa’ata’oto e so’o se Itumālō e fa’aāoga ai ia seleni, e tatau ona matuā manino lelei lona fa’aāogaina, ma e su’esu’e uma e Su’etusi, ma tu’uina atu lipoti mo iloiloga fa’apitoa a le Mālō tauala atu i le Komiti Fa’afoe o le Polōketi Miliona.

Suitcases! New arrivals at SOS Available at Togafuafua and Salelologa branches.

O lenei vaiaso, ua sainia ai le maliega, ina ua fa’amalieina le fa’aāogaina tatau o le ulua’i miliona mo Itumālō Palota e lima, ma ua ta’oto ai i le agatonu, le toe sainia o le isi feagaiga e fa’aauau ai le tu’uina atu o le Miliona #2 (lona lua) auā atina’e mo le manuia o ia Itumālō.

I le saunoaga a le Afioga i le Minisitā o le Matāgaluega o Tinā ma Tama’ita’i, Atina’e o Nu’u ma Agafeso’ota’i iā Mulipola Anarosa ‘Ale-Molio’o na ia talatala manino ai le tāua o lea Polōketi, ma aiaiga totino, e ao ona nofo silafia ai Fono Fa’avae ta’itasi.

“O le asō, o lea ua sausau fialele nei le manu na moe afusia, ina ua tini lau o le fa’amoemoe sa lavasi i le ao ma le po, le fa’amoemoe sa tulimata’i i ai le tele o Itumālō, ae o lea ua tini tauao i lenei taeao.

“Ua mavae atuvasa o le miliona muamua, sa feagai ai le mamalu o Fono Fa’avae i le fa’atinoina o Polōketi o Atina’e o Itumālō.

Sainia feagaiga mo Itumalo e 5, Aso Gafua 25 Mati 2024.

“I le mae’a ai o le iloiloga o Lipoti a Su’etusi sa tu’uina mai ma fa’amaonia e le Komiti Fa’afoe, ua agava’a ma aloā’ia ai Itumālō nei e 5 mo le sainia o maliega tau tupe (Funding Agreement) o le Miliona lona lua ma fa’amatu’u atu ai Vaegātupe #1 o le Miliona mo Itumālō ta’itasi i Vaegātupe Fa’aletausaga 2023 – 2024.

1. Va’a o Fonotī
2. Salega #2
3. Sagaga #2
4. Safata #2
5. Lefaga & Faleāse’elā

“O le taeao nei, o le ā sainia aloā’ia ai maliega tau tupe (Funding Agreement) o Polōketi o Atina’e o Itumālō nei ua lautogia mo le Miliona lona lua (FY 2023 – 2024).

Apply Now! Call SBH on 8422770 or Visit: samoabusinesshub.ws

“E momoli atu ai le agaga fa’afetai ma le fa’amālō i afioga i Ta’ita’ifono, Sui Ta’ita’ifono ma le mamalu o Komiti o Fono Fa’avae i lo outou onosa’i ma le fa’apalepale. O le ‘upu moni, e tele lu’itau ma fa’afitauli sa tatou ui mai ai i le Miliona muamua, ae ua tele fo’i lesona tāua ua a’oa’oina mai ai ma toe matimati ai le ‘upega mo le tatou savaliga ua amata nei.

“O le matou tatalo, saga’i ane ai o le tai i Ta’ita’ifono ma le Komiti auā le lufilufi lima lelei o nei fa’amanuiaga ina ia o’o uma i tagata ta’ito’atasi o le Itumālō ae ‘aua ne’i fa’apito manuia tasi. Ia ‘aua ne’i vale tu’ulima lenei fa’amanuiaga, ae ia avea ma fa’amanuiaga a’o se vai puna e punafanau mai ai manuia mo le Itumālō. Ia āoga lu’itau sa feagai ai, e fai ma fetū fa’atonu folau ma ta’ita’i tama i le savaliga.

“E ao fo’i ona nofo silafia e lo outou mamalu le fagaioiina o lenei fa’amoemoe. O le mae’a o le sainia o maliega nei, ona tapena lea e le Matāgaluega o Tinā ma Tama’ita’i, Atina’e o Afio’aga ma Agafeso’ota’i vaega uma e mana’omia mo le tu’uina atu i le Matāgaluega o Tupe mo le fa’amatu’uina o vaegātupe muamua e $160,000 i totonu o tusi tupe a Itumalo mo le fa’agaioiina o Ofisa Fono Fa’avae. Ae o le tu’uālalo, ia maua pea le onosa’i ma lava papale a’o feagai ai ia Matāgaluega mo le faatinoina o le tu’uina atu o vaegātupe.

Samoa is the Home of Taula.

Ae o vaegātupe e $840,000 mo le fa’atinoina o atina’e o Itumālō, e ao ona toe fa’amanatu atu mo le silafia aiaiga mo le fa’amatu’uina o nei vaegātupe.

1. Vave tu’uina mai i le P.M.U. ia Ta’iala o Atina’e Fa’aletausaga ma le Paketi (Annual Plan & Budget) mo le iloiloga a le Komiti Galulue ma le fa’amaoniga a le Komiti Fa’afoe – Fepuari 2024.

2. Fa’atino le fa’atalatalanoaga (One on One Consultation) i le va o le Komiti Galulue ma le Komiti Fono Fa’avae mo le fa’amaninoga o Polōketi ua ‘ave ai le fa’amuamua a le Itumālō – Mati 2024.

3. Fa’amatu’uina vaegātupe $420,000 (1st Tranche) – Mati 2024.

4. Tu’uina mai Lipoti o le fa’aāogaina o vaegātupe muamua (Acquittals report) – Iuni 2024.

5. Fa’atino fa’atalatalanoaga (One on One Consultation) mo le fa’amaninoga o Polōketi o le ā fa’aāoga ai vaegātupe mulimuli $420,000 (2nd tranche) – Iuni 2024.

6. Fa’amatu’uina vaegātupe mulimuli $420,000 (2nd tranche) – Iuni 2024.

7. Tu’uina mai Lipoti o le fa’aāogaina o vaegātupe mulimuli (acquittal report) ma le Lipoti a le Su’etusi (1 milion full audit report) – Setema 2024.

8. Fa’amaonia e le Komiti Fa’afoe Lipoti Su’etusi (audit report), ma agava’a ai loa Itumālō mo le Miliona #3.

“E le’o po le silafia i le tuai o le fa’agasologa o lenei Polōketi, ae o le matou tu’uālalo, tatou galulue fa’atasi ma tausoa le tatou galuega. O le fa’atuatuaga ua tu’uina atu iā outou afioga i Ta’ita’ifono ma le Komiti Fono Fa’avae, ae ia maua pea le onosa’i ma le loto tetele. O lo’o tatou malaga fa’atasi ma le Atua, e manuia ai faiva ma fa’amoemoega uma.”

Ata Pu’eina: Sooupu Malo Samoa.

Public Notices


Tusiga Taofiga