Thursday, June 13, 2024
Home Tags Samoa State of Emergency

Tag: Samoa State of Emergency

Teuteuga o Poloaiga mo le Kerisimasi ma le Tausaga Fou

Ua faasalalauina mai e le Malo ni suiga o nisi o vaega o tulafono o loo iai nei Samoa i lalo o poloaiga o...

Samoa Declares a Week of Fasting and Praying as Coronavirus Spreads...

  Samoa has declared a week of fasting and praying as part of its State of Emergency Orders issued late Friday evening. Signed by the Head...