State of Emergency Amendments

0
48

TEUTEUGA O LE POLOAIGA MO FAALAVELAVE TUTUPU
FA’AFUASEI, (KOVITI19)

1. Fa’aauauina O Le Piliota Mo Fa’aaliga Faasalalau O Faalavelave Tutupu Faafuasei Mo
Le Faama’i O Le COVID19 (Extension Of Proclamation For COVID19)
2. Fa’aauauina O Le Poloaiga Mo Faalavelave Tutupu Faafuasei Mo Le Faama’i O Le
COVID19 (Extension Of State Of Emergency Order For COVID19)

I lana Fonotaga FK(21)45 o le Aso Lulu 17 Novema 2021, na talanoaina ai e le Kapeneta le Pepa
PK(21)821 ma faamaonia ai e faapea:
i. Le Fa’aauauina o le Piliota mo Fa’aaliga Faasalalau o Faalavelave Tutupu
Faafuasei mo le Covid19 (Extension of Proclamation for Covid19) mai le Aso 22
Novema seia aulia le Aso 19 Tesema 2021;
ii. Le Fa’aauauina o le Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuasei mo le Covid19
(Extension of State of Emergency Order for Covid19) mai le Aso 22 Novema seia
aulia le Aso 19 Tesema 2021.

I le toe iloiloina o lenei mataupu e le Kapeneta i le Aso Lulu, 24 Novema 2021 ma faamaonia ai
Teuteuga mo Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei mo le faama’i o le COVID19 e pei ona
ta’ua i lalo:
1. Taaloga Bingo
a. Le tatalaina o taaloga bingo i le Aso Toonai mai i le 6:00 i le taeao i le 11:00 i le
po.

2. Pa Pia mo Faletalimalo, Fale Kalapu ma Faleaiga (Hotel Bars, Nightclubs
and Restaurants)

a. Le tatalaina o pa pia mo faletalimalo, fale kalapu ma faleaiga mai le Aso Gafua i
le Aso Toonai i le 6:00 i le taeao i le 12:00 o le vaeluaga o le po.

Le amata faamamaluina o nei suiga i le Aso Toonai, 27 Novema 2021 seia toe iai se isi fa’aaliga.
E faatumauina pea isi aiaiga o Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuase’i na mua’i tuuina atu.
O lenei faaiuga na faia i lona tulaga faanatinati e tusa ai ma le Vaega 38(1)© o le Faavae o le
Malo Tutoatasi o Samoa.