Saunoaga a le Afioga Minisita Leatinu’u Wayne So’oialo mo le Aso Faamanatu o le Lalolagi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina I Galuega

0
53

E faatalofa atu Samoa i le suafa manumalo o Iesu Keriso lo tatou Alii Faaola, mai lava i mauga tetele se ia pā’ia le fanau lalovaoa. Faamalō le soifua, faamalō le folau i lagi e māmā.

Ua faitau miliona tagata faigaluega i le lalolagi e maliliu i tausaga taitasi ona o fa’alavelave fa’afuasei fa’alegaluega ma fa’amai, ma le toatele o isi o loo mafatia i manu’aga e feso’ota’i i galuega ma ua avea ma gasegase tumau.

E tusa ai ma nei tulaga, o le Aso Faamanatu o le Lalolagi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega 2023 o loʻo faʻamamafaina ai le autū O le Siosiomaga Faalegaluega e Saogalemu ma Soifua Maloloina, o se Faavae Mausalī lea ma le Aiā tatau i Galuega.

O le Tulafono o le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega 2002 fa’apea le Auivi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega 2018, o se ālāfua lea mo Samoa i le faaleleia atili o tulaga moomia mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega.

O le a fa’aauau pea ona mata’ituina e le malo o Samoa e ala i le Matagaluega o Pisinisi, Alamanuia ma Leipa, ia tulaga fa’atonuina o le saogalemu ma le soifua maloloina i galuega uma e ala i asiāsiga faifai pea, le fausia o ni ta’iala e limata’ita’ina ai galuega fa’atino a i latou e ona galuega ma tagata faigaluega ina ia saogalemu.

E tusa ai ma galuega ua ave i ai le fa’amuamua ua fa’amauina i lalo o le Auivi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega 2018, ua faamauina ai le sologa lelei o le tulaga ua i ai nei Samoa, e pei o tulaga nei:

• Faamaonia le galulue faatasi ma le Matagaluega e ala i ni Maliega ua sainia ma ofisa o le: Fa’alapotopotoga o Taui mo Fa’alavelave Fa’afuase’i, Fa’alapotopotoga o Tineimu, Matagaluega o le Soifua Maloloina ma le Matagaluega a Leoleo.

• Faamautū lea o Ta’iala e iva (9) i le puleaina o tulaga lamatia e patino i galuega.

• Fausiaina o le Resitala Faaeletoroni mo Faamatalaga ma Faamaumauga tau i le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega mo le fa’aleleia atili o asiāsiga ma su’esu’ega i lalo o le fesoasoani a le Fa’alapotopotoga Fa’avaomalo o Leipa;

• Ma le Fa’aleleia o le aoina mai o fa’amatalaga e uiga i fa’alavelave tau galuega.

E ui lava i le tele o matati’a, o le a taula’i pea le silasila a le Malo faapea le Matagaluega i le aga’i i luma o nei galuega fa’atino, o le a fa’aauau pea ona mata’ituina e le Matagaluega le fa’aleleia o a tatou polokalame o lo’o i ai nei, iloilo faiga fa’avae ma teuteuga talafeagai i tulafono e fa’amalosia ma una’ia ai fa’asalaga tatau i tulaga ogaoga e ono tula’i mai i totonu o fale faigaluega.

I le faamanatuina o le Aso o le Lalolagi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i lenei tausaga, e toe manatua ai soifua ua ma’imau ma i latou ua a’afia ona o fa’alavelave fa’afuase’i ma gasegase e mafua mai i galuega. E le gata i lea, matou te fa’amautuina la matou ta’utinoga i le mata’ituina o le saogalemu ma le soifua maloloina o tagata faigaluega auā o le poutu lea o agafeso’otai ma le tamāoā’iga o Samoa.