Public Notice: Employment Permit for Non-Citizens

0
121

PUBLIC NOTICE

Employment Permit for non-citizens in accordance with Part IX of the Labour & Employment Relations Act 2013.

FAASILASILAGA FAALAUA’ITELE

Pemita Faigaluega o Tagata Faigaluega mai Fafo i lalo o le Vaega IX o le Tulafono Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega 2013.