Please Stay Home, Take Time to Reflect on God – Message from Samoa Police

0
422

As we settle from the prison break, this is not the time for us to celebrate. We must refocus on adhering to our State of Emergency (SOE) Orders. We as a country must fight this invisible enemy COVID-19 together.

Importantly Samoa Police Service (SPS) wishes to advise our general public to please adhere to our SOE orders. This will limit any spread of this virus. If we as a community are not serious, the impact of the corona virus will be detrimental.

We must all be vigilant as individuals, as families, as villages and as a whole community. Lets not be lax now. The responsibility is upon all of us.

SPS has seen the way we come together as a community especially during the prison break. We ask that you do the same as we fight this invisible enemy.

Please stay home
Spend quality time with family
Look after our vulnerable children and elders
Take time to reflect on God
Pray for Samoa! our wonderful country, our island in the sun.

Working together for a safe Samoa

FA’AAUAUINA O GALUEGA MO LE PUIPUIGA O SAMOA

I le maea ai o galuega mo le sailia o pagota sosola ua toe fa’aopoopoina le tagai a le Matagaluega i le fa’amalosia o poloaiga a le malo aua puipuiga o le fa’amai pipisi COVID-19.

E talosaga atu ai le Matagaluega nei, i le paia ma le mamalu o Samoa atoa, mai ao seia oo i ona iu, fa’amolemole ia tatou galulue fa’atasi. O nei poloaiga o le puipuiga o si o tatou atunuu mai le pepesi ai o lenei vairasi.

E tatalo atu mo la outou lagolago ina ia fa’aititia ai ni fa’afitauli e ono tulai mai e afua mai lenei fa’amai. E fautuaina ai e fa’apea:

Nofo i le fale
Fa’aaoga lelei le taimi e mafuta ai i fanau ma aiga
Puipuia a tatou fanau ma tama ma tina matutua
Tatalo mo le Samoa atoa.

Galulue fa’atasi mo se Samoa saogalemu