Pemita Faigaluega o Tagata Faigaluega mai Fafo i lalo o le Vaega IX o le Tulafono Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega 2013

0
84