O le Ekalesia ma le Polokiki

0
5058

This article is available in English, Click Here.

O LE EKALESIA MA LE POLOKIKI

“Ua ou lē iloa ma ua atili le mautinoa po o le a le Tusi Paia o faitau e i latou o taofi, e le feaiāa’i Ekalesia (Religion) ma le Polokiki (politics).”

O le uiga o le Upu “Polokiki”

O le uiga o le upu “polokiki” (politics) ma le upu “fa’apolokiki” (political), e mafai ona lautele pe pumo’omo’o foi lona fa’auigaina.  I le uiga lautele, e fa’atatau i tulafono ma ta’iala, e lima ta’ita’iina ai le soifua o tagata o se atunu’u (polis), fa’atasi ai ma o latou tiute tauave (polites).  E aofia ai i lea uiga, vaega ‘ese’ese o le soifuaga i totonu o se fa’alapotopotoga o tagata o se atunu’u.  I lona uiga pumo’omo’o, o faiga fa’avae a se faigamalo.  E agai le uiga lea i taiala ua fa’atulagaina ma fa’amautū ma le fa’amoemoe ia fai ma tulafono.  O le avea ai la ma tulafono o ta’iala ia, e i ai i le faigāmalō le malosiaga e fa’atino ai suiga i agafeso’otai ma le vanonofo o tagata o se atunu’u.  A manino loa i le ‘ese’esega o uiga ia o le upu “polokiki”, ona mafai lea ona tatou fesili i le fesili lea;

Pe na a’afia Iesu i Polokiki?

I le uiga pumo’omo’o, e le’i a’afia ai Iesu.  E le’i fa’atuina e Iesu se vaega fa’apolokiki, pe na ia fa’asalalauina foi ni ta’iala po’o ni polokalame fa’apolokiki.  E le’i fa’ama’iteina foi e Iesu se solotete’e fa’apolokiki.  Ma o lo’o mautinoa lava, lona lē taliaina o le galuega fa’apolokiki, o ia o le tupu o tagata Iutaia, na te fa’atoilaloina le malosi o le Malō o Roma.

Ae, i le uiga lautele, o le upu “polokiki”, o le galuega tala’i atoa o le Tala Lelei ma le Fa’aolatagata a Iesu, o le galuega fa’apolokiki.  Na afio mai Iesu i le lalolagi e mafuta ma ola fa’asoa fa’atasi ma tagata.  O le taiala foi lea na tu’uina i ona so’o e lima ta’ita’iina ai la latou tala’iga.  I le ma lea, o le Malō o le Atua na molio’o mai ma fa’avae e Iesu, e matuā tulaga’ese lava ona ta’iala ma ona aiaiga.  O ta’iala ma aiaiga fou ia na fai ma lu’itau i ta’iala so’ona fai ma tulafono le alofa ma le sauā a le Malō o Roma i lenā taimi.  O le ala lea, e iai le fa’apolokiki i le galuega a Iesu.  O le galuega fa’apolokiki, e tulaga tutusa uma ai tagata.  A fa’aopoopo i ai ma le taofiga  fa’avae o Iesu o le Tupu, ona atili malosi ai lea o le fa’amata’u i le Kaisara i lona foi tulaga tupu.  O le ala lea o le mapuna a’e o le tu’uaiga, o Iesu ua fouvale i le faigamalō.

E mafai ona sa’o se manatu, e le’i auai Iesu ma ona so’o i faiga fa’apolokiki, auā e lē o iai ni fa’maumauga maumaututū na auai pe lagolagoina faiga fa’apolokiki o lenā taimi.  E ui lava la o le “polokiki”, e fitoi tonu i pulega a faigamalō, peitai o ta’iala e fa’ataoto, e maua ai le malosiaga latou te pulea ai tagata ma lo latou soifuaga.  E ‘ese’ese mamao lava fo’i ta’iala ma faiga fa’avae a pulega o faigāmalō i na ona po ma le finagalo o Iesu.  O le ala foi lenā o lo latou lē fiafia ia Iesu ma ona so’o ma tu’ua’iina ai i le fa’asaga tau ane i le faigāmālo.  E le’i fai fua upu a Maria i lana “Pese o Vi’iga”.  “Ua tulei ifo e ia o alii nai o latou nofoalii, a ua fa’aeaina e ia o e fa’amaulalo” (Luka 1:52)  E ui lava la e lei agai tu’usa’o a’oa’oga a Iesu i pulega ma faiga fa’apolokiki a le mālo, a o ana a’oa’oga na afifi ane ai ma taiala lelei e suia ai faiga fa’apolokiki leaga a le Malo, o lo’o saisaitia ma olopalaina ai tagata.  O ta’iala e fa’avae i le amiotonu, tusa ai ma a’oa’oga a Iesu i le Malo o le Atua, e maua ai e tagata uma le ola sa’oloto, ‘ae le o folafolaga le taunu’u a pulega fa’apolokiki.  O le tautonu o a’oa’oga a Iesu i ta’iala lelei ma le tāua mo le pulega o tagata ma agafeso’otai, ua alagatatau ai ona tatou fa’apea – “O Polokiki a Iesu”  

O le fa’atinoga o a’oa’oga a Iesu i ta’iala ma tulafono fa’apolokiki e fa’avae i le amiotonu, e tele aso ma taimi e tapu’e ai ia tino mai.  Ia manatua fo’i, o i latou na mulimuli ia Iesu, e to’aitiiti, pe a fua i le faitau aofa’i o tagata sa i lalo o le pulega a le Malō o Roma.  O so’o se itumalō lava o Roma i na taimi, sa tofu lava ma le vaega fitafita latou te fa’ataunu’u le taiala a le faigamalo, ina ia saisai le ‘au fa’atu’i’ese ma taofia ni solo tete’e, a ia usitaia taiala ma tulafono ua fa’ataoto mai e pulea ai tagata.  O le fesili; Fa’amata ana silafia e tagata lautele, e amanaia o latou finagalo ma mana’oga ua fa’aleo ma fa’ailoa, ina ia tula’i mai ni suiga lelei i ta’iala ma tulafono a le faigāmalo, e tumau le fiafia i faiga fa’apolokiki?

O la’u tali, o le IOE!  Auā, a leai faiga fa’apolokiki, e lē tulai mai ni suiga lelei i le ola ma manaoga o tagata.  E ui lava e le’i finau malosi le ‘au Aposetolo e soloia le fa’apologaina o tagata i o latou taimi, ‘ae pe le tatau ona tatou fiafia na soloia e le ‘au Kerisiano i le Seneturi e 19?  O le finauga na tau’ave mai i le tele o tausaga e fa’avae i a’oa’oga a le Tusi Paia, ua fa’ataua ma aloa’ia tagata soifua uma.  E le’i fausia foi i le taimi o Aposetolo ni falemai, a o falema’i na fausia mulimuli ane ai e le ‘au Kerisiano, e mafua mai i a’oa’oga ma le finagalo alofa o Iesu i tagata mama’i.  O lona uiga la, o aga fa’apolokiki e taumafai e suia ma toe autalu ta’iala ma tulafono o iai, ina ia manino ai le amiotonu mo e o taotaomia le ola, e mafua mai i a’oa’oga ma le galuega fa’aola a Iesu.

O LE TIUTE FA’APOLOKIKI O LE AU – KERISIANO

I le matau i le gasologa o le soifuaga i nei aso, peiseaī a feagai loa le tagata Kerisiano ma lavelave o le soifuaga, ona fa’aosoosoina lea o le mafaufau e agai i se tasi o vaega ia e lua.  Muamua, o le aga’i i le fa’avaivai ona ua nofofale le lagona, ua leai se fa’amoemoe ma ua siliga tali i seu ni suiga.  Ua le gata ina aumai mau i feeseeseaiga a le Au Kerisiano i le Tala Fa’asolopito o le Lotu, a ua latou aumai foi fa’auigaga sesē a nisi ua manatu ua lē toe aogā a’oa’oga a le Tusi Paia i nei aso, e fa’amautū ai lo latou taofi, ua le o toe i ai lava se fa’amoemoe i ni suiga lelei.  Ua sola le talitonu i le Atua, ma ua leai foi se manatu ola, o lo’o fetalai mai pea le Atua i le Tusi Paia i ta’iala ma tulafono amiotonu e ta’ita’iina ai i le mea moni.

O lona lua, o nisi ua leai le mafaufau lelei po’o ua le iloa fa’avasega le sa’o ma le sesē. Ua avea le tofā ma le fa’autaga.  Ua tausili i fa’ai’uga sesē e fa’amalie ai mana’oga o le loto.  Ua lē iloa le lanu uliuli mai le lanu pa’epa’e, ma ua fai ma ala ua ufitia ai le tofā loloto, e fetu’una’i ai mafaufauga ua lautua i a’oa’oga a le Tusi Paia. A o’o loa le mafaufau i le pogisā lea, ona musuā lea e silasila i le ogaoga o le fa’afitauli, a ua saili ni mau e mimilo le fa’auigaga, ina ia tutusa ma lana finauga sesē, ua lē toe fa’alogo lava i ni fautuaga, auā e sesē uma isi tagata i lona finagalo.

E tusa lava foi pe tatou te sailiili ma fetufa’ai, finau ma fefa’aalia’i finagalo ma tatalo fa’atasi, e ao lava ona tatou fesili ifo, “O tau’au ‘ea o ai e mapu iai tiute fa’apolokiki?”  O lo tatou nofo’ai mai le fesili i le fesili lea ma sa’ili se tali, ua fai lava lea ma se tasi o mafua’aga, ua lē manino lelei ai le tulaga o le fa’akerisiano ma le fa’apolokiki i nei aso.

E ao lava i tagata Kerisiano uma ona ‘auai i tu ma aga fa’apolokiki, auā o lā tatou matafaioi tumau lea fa’atagata soifua.  Ia ‘auai i faigā palota, ia silafia ta’iala ma matāupu tāua e alia’e i lea taimi ma lea taimi, fa’ailoa finagalo i finauga e fefa’aali’ai ai mafaufauga i se matā’upu, po’o se tusiga i se nusipepa, fa’ailoa i lau sui faipule ta’iala fetaui ma suiga tatau, ma ‘auai foi i solo filemu e fa’ailoa ai lagona ma manatu i le faigāmalo.  

Pe tatau ona ‘auai Ekalesia i le fa’apolokiki a faigāmalo?  E tatau lava i Ekalesia ona a’oa’o Tulafono ma le Tala Lelei a le Atua.  Afai e a’e se tofā i Ekalesia, ua o’o i le taimi tatau e fa’ailoa fa’alaua’itele se finagalo ‘autasi, ua fa’avae i luga o le Fa’atuatuaga Fa’a-kerisiano ma le amiotonu, i se matā’upu e a’afia ai le soifua manuia o tagata, e tatau lava ona fa’ataunu’u Afioga a le Atua, ma ia le taofia ona o nisi tafa.  ‘Ae a feutana’i foi Taitai o Ekalesia ma soālaupule lelei se matā’upu ina ia maua le ‘autasi ma loto tasi i le aga fa’apolokiki e fa’atino, o iinā e malosi ai le ta’iala a le Tala Lelei o fa’amoemoe e momoli i le faigāmalō.

E fa’aiu lagona ma mafaufauga, pe a lē fa’ate’ite’i manatu, i le fa’auigaga o le upu misasā (mass) a le Lotu Katoliko Roma.  O le upu misasa e fa’aiu le fuaiupu i le gagana Latina.  It e missa est.  I le gagana Peretania, e fetaui lelei le fa’aliliuga, “O lenei, ina o atu ia.”  Ae i le gagana lē afeifeia, e mafai ona fa’aliliu, “O ‘ese atu loa” – o atu loa i le lalolagi na faia e le Atua, o iai ona tagata – atua.  Le lalolagi na afio mai iai Iesu Keriso, lea foi ua ia ‘auina i ai tatou.  O iinā lo tatou fa’asinomaga.  O le lalolagi, o le foafoaga paia na faia tatou te ola ai i le alofa, molimau atu ma auauna atu ai, puapuagatia ma oti ai mo Keriso.

Rev. Elder Isa’ako Viki Tupai

EFKS LEVI SALEIMOA 

Acknowledgement:

  1. Issues Facing Christians Today (by John Stott)
  2. Interpreters Bible Commentary
  3. Greek English Lexicon of the New Testament (by Walter Bauer)