Me 2024: Pa’ū le Tau o le Tiso i le 7 sene, ma le Karasini i le 3 sene

"E na o le 1 sene ua siitia ai le tau o le penisini, ae 7 sene ua pa'ū ai le tau o le tiso ma le karasini ua pa'ū i le 3.1 sene"

0
238