Faamatalaga o Uiga Louloua o le Tau: 5am Aso Faraile 24 Fepuari

0
1086

FA’AMATALAGA O UIGA LOULOUĀ O LE TAU MO LAUFANUA MA ‘OGASAMI O SAMOA.

FAAMATALAGA MAI LE OFISA O VA’AI-TAU A SAMOA.

FA’AMAUINA E LE OFISA O LE VA’AI-TAU I LE ITULA E 5:00 I LE VAVEAO NEI ASO FARAILE 24 FEPUARI 2023.

FA’AMALOSIA:

🔴LAPATA’IGA O TIMUGA MAMĀFA

🔴LAPATA’IGA O LŌLŌGA

🟠FAUTUAGA O SAVILI MALOLOSI

🟠FAUTUAGA MO ‘OGASAMI

O uiga susū ma loulouā o le tau o lo’o a’afia ai pea Samoa e āfua mai i se vaega o fetaia’iga o savili ma timuga o lo’o iai pea i luga o Samoa. O nei tulaga o lo’o tumau pea ona ‘aumaia uiga puaoa ma timu mamāfa i nisi o taimi e pei ona va’aia i le po ‘ātoa, fa’apea savili e malosi le fa’ata’uta’u. O timuga fa’a’umi’umiloa sa a’afia ai le atunu’u i nai aso ua tuana’i o lo’o susū ai pea le ‘ele’ele ma maualuga ai pea le avanoa mo lōlōga ma ‘ele’ele solo i nofoaga e a’afia gofie. O savili o le To’elau (savili mai Mātū) aga’i i le Vaito’elau (savili mai Mātū-i-Sasa’e) e 35-45 kilomita i le itula o lo’o a’afia ai pea le atunu’u ma o lo’o āfua ai le sousou ma le si’isi’i ai o le maualulūga o galu ma āuma i ‘ogasami o le atunu’u.

O nei tulaga o lo’o aga’i mālie i Sisifo ma e ono fa’asolo ai ina fa’aitiitia uiga loulouā o le tau i le aso ā taeao.

A’afiaga e ono ālia’e mai:

E timuga, puaoa ma mase’ese’e auala i nofoaga maualulūga, ma e lolovaia nofoaga i tafatafāala. E ono iai lōlōga ma ele’ele solo E fa’ata’uta’u savili i nisi o taimi, ma e sousou le sami.

(O le isi fa’amatalaga o uīga loulouā o le tau o le ‘ā tu’uina atu i le 5:00 i le afiafi).

****************************

PUBLIC AND MARINE SEVERE WEATHER INFORMATION NUMBER FOR SAMOA.

ISSUED BY THE SAMOA METEOROLOGY DIVISION AT 5:00 AM FRIDAY 24th FEBRUARY 2023.

VALID:

🔴HEAVY RAIN WARNING

🔴FLOOD WARNING

🟠WIND ADVISORY

🟠MARINE ADVISORY

Wet and unsettling weather conditions continue to persist as the convergence zone remains within the vicinity of Samoa. The system maintains gloomy conditions and occasional heavy falls across the islands throughout the night with strong gusty winds at times. Continuous rainfall in the past few days saturate the ground thus subjecting the risk of flooding and landslides in prone areas. In addition, the northerly winds of 35-45 km/h remain persistent across the islands and is also responsible for increasing waves and rough seas as observed over the marine waters.

These severe weather states are slowly progressing westward and may lead to easing conditions by tomorrow.

Potential Impacts:

Heavy downpours with poor visibility, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, pooling near roadsides and waterways. Flooding and landslides are possible. Expect gusty winds at times and rough seas.

(The next severe weather information will be issued at 5:00 pm).

For more information regarding the latest weather forecast, please visit our website through the link below.

http://www.samet.gov.ws/