Faamanuiaga a le Palemia mo Faiaoga Uma o Samoa i le Latou Aso Faapitoa

0
428

Saunoaga faamanuia a le Afioga i le Palemia, mo le aso faapitoa o Faiaoga uma i Samoa.

O le a ta’oto ia fa’amaene o tai loloto pāia sausaugatā o Samoa i le amata mai Saua i le tai samasama o le Tuimanu’a, se’ia pā’ia le lualoto o Nāfanua na tauilo ai Mālō.

O pāia lava ia e fa’asino auā Āiga ma a latou Tama, o Tama ma o latou Āiga, le usoga a Tumua ma Pule, Ituau ma Ālataua, Āiga i le Tai ma le Va’a o Fonotī. O lea, ou te mua’i fa’atulou atu ai i le tafatolu o outou pāia. O pāia fa’aleaganu’u, pāia fa’alemālō, aemaise fo’i pāia fa’aletalalelei.

O le Aso Lulu, 05 Oketopa i tausaga ta’itasi, ua fa’asino tonu i le galuega fa’afaiāoga. Mo so’o se tasi sa galue, o lo’o galue, fa’apea fo’i i latou o lo’o lagolagoina le galuega fa’afaiāoga. O le upu e fai i le faiva o Ulumū ma Lefaoseu, “Ua se togi le seu na lagatila, ua e fa’apulou i le tuālima, ua fa’amālō le fai o le faiva.”

O galuega fa’afai’āoga e lē tau fa’ailoaina le tāua i le fa-afaileleina ma le tapenaina o fanau mo se lumana’i manuia o so’o se atunu’u.

Peita’i, o le tau’aveina o lea fa’alupega, e lē o se itu faigofie.

O lenei tausaga o se tausaga faigatā tele ona o a’afiaga o le Koviti-19, e lē gata i lea, ae o le fa’atinoina o fuafuaga tetele (reforms) mo āoga aemaise i tulaga tau su’ega ma iloiloga.

O nei suiga uma e i ai le talitonuga e lē mafai ona lelei ma mautū pe afai tatou te lē galulue fa’atasi. O le Matāgaluega, o Asiasi Āoga, o Pule Āoga ma Fai’āoga, ou te fa’atusaina i le uto ma le maene o le upega. E ui ina lē feaiāa’i, ae mo’omia e le tasi le isi, ina ia maua ai i’a o le faiva.

O la tatou fautasi e alo i luma, ma e mo’omia uma la tatou auva’a ina ia se’e lelei ma vave taunu’u manuia ai le tatou faigāmalaga.

O la’u fa’amalosi’au, ia o tatou galulue fa’atasi e si’itia tulaga tau a’oa’oga mo fanau.

Po’o le a lava le matagofie o tatou polokalame fa’ata’atitia ma ni suiga, e tasi lava le fua e fuatia uma ai la tatou auaunaga, o le fa’ai’uga o taumafaiga a fanau.

Ua fai le sao o le tatou Mālō i le tapenaina o tulaga mo’omia i le si’osi’omaga fa’alea’oao’ga o fanau, e i ai fale’āoga fou, faletele e tua i ai fuafuaga a āoga ma Komiti (halls), o auaunaga fa’atekonolosi e fa-aauau ai feso’otā’iga o a’oa’oga, malae ta’alo ma nisi tulaga e si’itia ai le si’osi’omaga auā le a’otauina o fanau lalovaoa o le atunu’u.

O le anofale o le galuega fa’afaiāoga e aofia ai le itu fa’alemafaufau (psychological and mental), metotia ese’ese e si’itia ai le a’otauina o fanau aemaise o le ola a’oa’oina i se si’osi’omaga saogālēmū, o le matāfaioi lea ua ta’oto i le pāia ma le mamalu o Fai’āoga.

O la outou matāfaioi, e lē faigofie auā e mo’omia ai aga tausili o le lē fa’alogologo tigā, o le loto mauālalo, o le agamalū, o le onosa’i aemaise o le fa’apalepale, ma e talitonu o uiga va’aia uma ia o le Fai’āoga Sili o Iesu Keriso.

E fa’atāua ma ave le fa’amuamua a le tatou Mālō i a’oa’oga aemaise le galuega fa’afaiāoga.

O lau tautua, fa’apea le tautua a o tatou tuaā, ma i latou ua fai i lagi le tuligasi’a i lenei galuega, o toa manumanu lava mo lo tatou atunu’u.

Mālō le fai o le faiva. Fa’afetai mo lau tautua. Ia fa’amanuia le Atua i so’o se tasi o galue i le galuega Fa’afai’āoga, fa’apea i latou uma o lo‟o galulue mo le fa’aleleia ma le puleaina o āoga.

Soifua ma ia manuia.