Aloaia le Toe Faaauauina o le Auaunaga a le Ofisa Sili Matagaluega o Pisinisi Alamanuia ma Leipa

0
1557

Ua maea le suesuega a le Komisi o Galuega a le Malo e uiga i le mataupu tau i galuega faavaitaimi, na afua ai le faamalolo lē tumau o le Ofisa Sili o Pulega o le Matagaluega o Pisinisi, Alamanuia ma Leipa – Pulotu Lyndon Chu Ling, ma le Sui Ofisa Sili Lagolago o le Vaega o le Matagaluega o loo gafa ma Galuega Faavaitaimi – Tofilau Matthew Tofilau. Sa lauliliuina e le Kapeneta i le vaiaso nei le lipoti o lenei suesuega, ma faaiugafonoina ai e faavae i fautuaga a le Komisi e faapea;

i. Le faamutaina aloaia o le faamalolo lē tumau o le Ofisa Sili o Pulega – Pulotu Lyndon Chu Ling ma le Sui Ofisa Sili Lagolago o le Vaega o le Matagaluega mo Galuega Faavaitaimi – Tofilau Matthew Tofilau, ma ua aloaia le toe faaauauina o a la auaunaga ua tofia ai.

ii. Le tuuina atu o le lapataiga malosi ia Pulotu ma Tofilau, e tusa ma aiaiga o le Tulafono o Tagata Faigaluega a le Malo 2004, ina ia saga matimati ma mataala i le faatinoina o o la tiute ma matafaioi.

iii. Le taoto atu i le Komisi o Galuega a le Malo isi mataupu na aofia i lenei suesuega e faatino, e tusa ma aiaiga o le Tulafono o Tagata Faigaluega a le Malo 2004.

iv. Le faamalosia o faiga faavae ma auala o loo faatonutonu ai galuega a le Matagaluega o Pisinisi, Alamanuia ma Leipa, mo le mataituina lelei o faatinoga uma a le aufaigaluega, o loo feagai tonu ma galuega faavaitaimi mo Niusila ma Ausetalia.